imwe.be

Welkom op mijn persoonlijk blog

Blog

Bouwsector

De bouwsector is in Nederland een grote en belangrijke bedrijfstak. Ruim 300.000 werknemers zijn dagelijks werkzaam in de bouw en zorgen voor een productie van ruim 70 miljard euro. De bouwsector kan worden onderverdeeld in een aantal branches. Er zijn bedrijven die zich bezighouden met woningbouw, utiliteitsbouw, projectontwikkeling, het bouwen van wegen en spoorwegen, het leggen van kabels en buizen, overige civieltechnische bouw, slopen, grondverzet, installatietechniek, dak bouw of afwerking zoals stukadoren, schilderen en glas zetten. Een zeer omvangrijke sector waar veel andere sectoren weer afhankelijk van zijn. De utiliteitsbouw zal naar verwachting een verdere groei door gaan maken. De woningbouw en infrasector zullen het de komende jaren zwaar gaan krijgen met de lopende stikstof en PFAS-problematiek.

Bouwprojecten

De stikstof en PFAS-problematiek heeft een grote weerslag op de bouwsector. Complete nieuwbouwprojecten zijn stilgelegd in afwachting van nieuwe regelgeving. Momenteel mag niet in de buurt van vele natuurgebieden worden gebouwd. Door deze problematiek staan vele banen in de bouw op de tocht. Ook zijn er al werknemers ontslagen door deze regelgeving. Waar het tot voor kort op de bouwplaatsen een en al bedrijvigheid was is het daar nu een stuk stiller. Geen heipalen die de grond ingaan en geen graafmachines die de terreinen bouw klaar maken. De verwachting is dat de sector zich weer zal herstellen maar dat gaat nog wel een aantal jaren duren. De noodzaak om duurzaam en stikstofarm te bouwen groeit. Bedrijven die prefab en modulair bouwen hebben een voordeel. Bouwbedrijven die deze omslag nu maken zijn toekomstbestendiger. Zij zijn beter in staat om stabiele inkomsten te realiseren doordat milieumaatregelen hun werk minder belemmeren. Het milieu zal hoe dan ook de komende jaren een bepalende factor blijven in de sector.

Toekomst van de bouwsector

De komende periode zal er meer duidelijk worden over de wetgeving omtrent stikstof en PFAS. De inhoud van deze wetgeving zal zeer bepalend zijn voor de toekomst van de bouwsector. De vraag naar woningen, nieuwe wegen en andere projecten is groot. Echter op dit moment kan die vraag niet worden beantwoord en liggen veel bouwbedrijven stil. De vraag naar woningen zal de komende jaren onverminderd groot blijven. Een groot deel van die vraag zal moeten worden ingevuld door nieuwbouwwoningen. De sector is er klaar voor de materialen zijn aanwezig en personeel is er bij veel bouwbedrijven voldoende. Het wachten is nu op het kabinet. De plannen en maatregelen die zij voor gaan stellen worden met belangstelling afgewacht.

Geef een reactie

Thema door Anders Norén